Propozície

TERMÍN:

9. septembra 2018 - nedeľa

PRIESTOR ŠTARTU:

Priestor turistickej prenášky z prívodného kanála do starého koryta pri obci Dobrohošť oproti hati Dunakiliti. Riečny kilometer cca 1842

Súradnice miesta štartu a prezentácie: 47°59'45.35"S , 17°19'59.61"V

PRIESTOR CIEĽA:

Gabčíkovo, Hullám csárda, riečny kilometer cca 1820

PROGRAM PODUJATIA:

9:00 – 10:00 registrácia
10:30 Poučenie pretekárov, výklad trate
11:15 Zoraďovanie na štart
11:30 Štart veslárskych kategórií
11:35 Štart kanoistických kategórií
12:45 Príchod prvých pretekárov do cieľa
13:30 Občerstvenie - guláš
14:00 Predbežné výsledky
14:30 Vyhlásenie výsledkov
19:00 Afterparty, Bratislava

KATEGÓRIE:

Kategórie veslárske:

Juniori a juniorky (17 – 18 rokov), muži, ženy, veteráni, veteránky – skif jednotlivcov

Kategórie kanoistické:

Pretekárske lode (rýchlostné, zjazdové, surfski) :
Kadeti (chlapci 15 – 16 rokov) – K2, C2
Kadetky (dievčatá 15 – 16 rokov) – K2
Juniori (chlapci 17 – 18 rokov) – K1, C1
Juniorky (dievčatá 17 – 18 rokov) – K1
Muži – K1, C1
Ženy – K1
Veteráni (35+, 45+, 55+, ...) – K1, C1
Veteránky (30+, ....) – K1

Turistické lode:

Morský kajak, Turistická C2 (muži, ženy, mix)

Preteky vodohospodárov: v rámci turistických kanoe dvojíc

V rámci kategórie turistických kanoe dvojíc budú vyhodnotené preteky vodohospodárov, dvojčlenných posádok kanoe prihlásených za firmu z oblasti vodného hospodárstva.

Vekové skupiny turistických kategórií

Rozdelenie turistických kategórií na vekové skupiny – juniori do 18 r., dospelí, veteráni, zváži usporiadateľ na základe počtu zúčastnených posádok.

POPIS TRATE

Mierne tečúca voda, bez prenášok, dostatočná šírka, bez prekážok, krásna prírodná trať

Všetky kategórie majú rovnakú trať. Z miesta štartu (cca riečny kilometer 1842) dolu prúdom Dunaja po riečny kilometer 1820. Dĺžka trate 22 km.


Otvoriť v Google Maps. Otvoriť v Google Earth.

Štart : Priestor turistickej prenášky z prívodného kanála do starého koryta pri obci Dobrohošt oproti hati Dunakiliti. Riečny kilometer cca 1842

Hromadné štarty veslárskych disciplín a kanoistických disciplín budú oddelené. Najprv štartujú veslárske kategórie, o 5 min neskôr nasleduje hromadný štart všetkých kanoistických kategórií.

Štartová a zoraďovacia línia budú vytýčené bójami.

Zoraďovacia línia bude slúžiť na radenie pretekárom pred ostrým štartom. Do prednej línie budú radení pretekári na pretekárskych lodiach do zadnej pretekári na turistických lodiach.

Neuposlúchnutie pokynov štartéra a/alebo prekročenie štartovej línie pred štartom môže viesť k diskvalifikácii pretekára

Cieľ : Gabčíkovo, Hullám csárda, riečny kilometer cca 1820

Cieľová línia bude vytýčená bójami.

DOPRAVA MEDZI PRIESTOROM CIEĽA A ŠTARTU

Pretekár sa musí samostatne dopraviť do priestoru štartu.

Doprava medzi priestorom cieľa a štartu bude zabezpečená mikrobusmi s vlekom. Odchody mikrobusov budú podľa potreby. Požiadavky na dopravu z cieľa späť na štart je potrebné nahlásiť pri registrácii. Cena za dopravu je obsiahnutá v štartovnom poplatku.

Osobné veci si pretekár pri štarte môže uložiť v mikrobuse a vyzdvihnúť v cieli. V priestore registrácie budú k dispozícii igelitové vracia na osobné veci.

PRIHLÁŠKY

Prihlásiť sa môžete na mieste štartu alebo prostredníctvom prihlášky dostupnej na stránke podujatia. Vyplnenú prihlášku treba zaslať na adresu : dm@dunajcik.sk

ŠTARTOVNÉ

Štartovné pretekár hradí v hotovosti pri registrácii v priestore štartu.
- registrovaní pretekári SZRK : v súlade s pravidlami SZRK
- ostaní : 10.00 Eur
Súčasťou štartovného je kupón na guláš, podávaný v cieli v Hullám csárde.

ČASOVÝ LIMIT TRATE

Pre plynulý priebeh podujatia a zabezpečenia bezpečnosti pretekárov, sa určujú nasledovné časové limity trate.
rkm 1835 (7km od štartu) - prechod najneskôr do 1hod od štartu
rkm 1825 (17km od štartu) - prechod najneskôr do 2 hod od štartu
Po uplynutí časového limitu sprievodný motorový čln uzavrie trať.

CENY

Víťazi kategórií získajú športové trofeje, pretekári na prvých troch miestach získajú medaily. Víťaz vybranej mládežníckej pretekárskej kategórie získa JANTEX trophy - vecnú cenu z produkcie výrobcu pádiel JANTEX. Usporiadateľ zváži vypísanie finančnej prémie pre absolútneho víťaza, podľa počtu registrovaných lodí. Vypísanie finančnej prémie bude vyhlásené pred štartom.

Preteky vodohospodárov – V rámci lodnej kategórie turistických C2 (2-kanoe) budú okrem najrýchlejších troch posádok v tejto kategórií ocenené aj prvé tri posádky prihlásené do kategórie vodohospodárov.

PODMIENKY ÚČASTI

Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 7 zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.

Potvrdzujem, že som fyzicky spôsobilý (á) absolvovať trať pretekov "DUNAJSKÝ MARATÓN".

Beriem na vedomie, že sa pretekov zúčastňujem na vlastné nebezpečenstvo a súhlasím s podmienkami účasti.

Prehlasujem, že som plavec.

Všetky lode musia byť zabezpečené proti potopeniu.

Všetkým účastníkom sa odporúča mať po celý čas pretekov oblečenú plávaciu vestu.

Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas pretekov, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.

Organizátor si vyhradzuje právo podujatie zrušiť v prípade extrémne nepriaznivého počasia, nepriaznivých hydrologických podmienok, alebo ohrozenia zdravia a života účastníkov, bez nároku na vrátenie štartovného.

Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov, alebo zodpovedného zástupcu klubu.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani ním spôsobené.

Pre registrovaných pretekárov SZRK (Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky) platia podmienky účasti podľa pravidiel SZRK.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu.